ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 108 [01 กค. 2558 เวลา 11:11 น.] (0/0)
 2. เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างบำรุงรักษาร.. [01 กค. 2558 เวลา 10:38 น.] (4/0)
 3. วิทยาลัยฯ ได้รับโล่สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ.. [22 มิย. 2558 เวลา 20:44 น.] (20/0)
 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้ว่าราชการจังห.. [18 มิย. 2558 เวลา 14:11 น.] (15/0)
 5. กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [14 มิย. 2558 เวลา 18:15 น.] (20/0)
 6. กำหหนดการรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 107 [01 เมย. 2558 เวลา 11:06 น.] (830/0)
 7. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ.. [16 มีค. 2558 เวลา 15:15 น.] (178/0)
 8. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (.. [12 มีค. 2558 เวลา 09:32 น.] (190/0)
 9. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ.. [12 มีค. 2558 เวลา 09:31 น.] (194/0)
 10. กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการ.. [11 มีค. 2558 เวลา 17:16 น.] (308/0)
 11. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:24 น.] (189/0)
 12. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:23 น.] (172/0)
 13. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:11 น.] (171/0)
 14. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:06 น.] (181/0)
 15. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:05 น.] (181/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 1

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (92/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (0/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:07 น.] (73/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:04 น.] (0/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:01 น.] (79/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการทำข.. [07 พค. 2558 เวลา 13:57 น.] (88/0)
 7. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 1402-1031 ขนมอบ 1 [07 พค. 2558 เวลา 13:49 น.] (95/0)
 8. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 กพ. 2558 เวลา 15:40 น.] (365/0)
 9. ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมทีมีต่อการจัดการฝึ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:36 น.] (989/0)
 10. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาแต.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:35 น.] (488/0)
 11. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:34 น.] (779/0)
 12. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:33 น.] (1348/0)
 13. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:32 น.] (1330/0)
 14. การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารประจำท้องถิ่นขอ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:31 น.] (1506/0)
 15. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายเบื้อ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:29 น.] (1407/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th