ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญเข้าเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ป.. [21 ตค. 2559 เวลา 12:10 น.] (0/0)
 2. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห.. [05 ตค. 2559 เวลา 13:28 น.] (98/0)
 3. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 113 [16 กย. 2559 เวลา 07:33 น.] (407/0)
 4. เปิดรับสมัครเรียนฟรี หลักสูตรวิชาขนมอบและเค้ก แล.. [28 กค. 2559 เวลา 12:17 น.] (600/0)
 5. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 112 [05 กค. 2559 เวลา 11:53 น.] (680/0)
 6. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [15 มค. 2559 เวลา 10:04 น.] (1642/0)
 7. แหล่งรวมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ [12 มค. 2559 เวลา 21:25 น.] (439/0)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา.. [30 ธค. 2558 เวลา 11:03 น.] (242/0)
 9. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 110 [30 ธค. 2558 เวลา 06:03 น.] (981/0)
 10. ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีปร.. [03 ธค. 2558 เวลา 09:40 น.] (492/0)
 11. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน.. [26 พย. 2558 เวลา 15:15 น.] (327/0)
 12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยวิธีประ.. [26 พย. 2558 เวลา 15:11 น.] (186/0)
 13. ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะประจำปีงบ.. [20 พย. 2558 เวลา 15:19 น.] (184/0)
 14. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 [05 พย. 2558 เวลา 12:34 น.] (252/0)
 15. รายงานการประเมินคุณภาพภายในฯ โดยหน่วยงานต้นสังกั.. [05 พย. 2558 เวลา 12:29 น.] (321/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

 1. ผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือง.. [26 พค. 2559 เวลา 21:03 น.] (28/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับที่มีต่อวิชากระโปรงสมัยน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:35 น.] (58/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:34 น.] (58/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาเส.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:33 น.] (48/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:32 น.] (50/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:27 น.] (49/0)
 7. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:21 น.] (49/0)
 8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิชาการทำขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:19 น.] (49/0)
 9. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 ตค. 2558 เวลา 13:57 น.] (612/0)
 10. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ อุปกรณ์ขึ้น.. [27 กค. 2558 เวลา 10:00 น.] (605/0)
 11. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ตู้อบธูปเชื.. [27 กค. 2558 เวลา 09:57 น.] (199/0)
 12. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือพารามอเ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:54 น.] (139/0)
 13. ผลงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:40 น.] (134/0)
 14. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (460/0)
 15. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (1/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th