ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 106 [16 ธค. 2557 เวลา 11:28 น.] (0/0)
 2. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกา.. [15 ธค. 2557 เวลา 16:16 น.] (5/0)
 3. เชิญบุคลากรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่.. [03 ธค. 2557 เวลา 14:41 น.] (34/0)
 4. แผนกวิชาช่างยนต์เปิดสอนโครงการพิเศษ หลักสูตรระยะ.. [03 พย. 2557 เวลา 14:02 น.] (103/0)
 5. ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา.. [29 ตค. 2557 เวลา 15:03 น.] (133/0)
 6. กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น.. [25 กย. 2557 เวลา 11:35 น.] (624/0)
 7. ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2.. [21 กย. 2557 เวลา 09:22 น.] (141/0)
 8. เชิญบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. [21 สค. 2557 เวลา 12:35 น.] (190/0)
 9. เชิญร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - .. [01 กค. 2557 เวลา 15:59 น.] (194/0)
 10. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 104 ตั้งบัด.. [01 กค. 2557 เวลา 11:08 น.] (1024/0)
 11. ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 [07 มิย. 2557 เวลา 08:19 น.] (932/0)
 12. กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ [21 พค. 2557 เวลา 12:52 น.] (737/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 1

ผลงานทางวิชาการ

 1. ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมทีมีต่อการจัดการฝึ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:36 น.] (0/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาแต.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:35 น.] (0/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:34 น.] (0/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:33 น.] (0/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:32 น.] (0/0)
 6. การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารประจำท้องถิ่นขอ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:31 น.] (0/0)
 7. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายเบื้อ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:29 น.] (2/0)
 8. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอน [13 มิย. 2557 เวลา 12:26 น.] (3/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th