ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 109 [16 กย. 2558 เวลา 13:46 น.] (0/0)
 2. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายช.. [20 กค. 2558 เวลา 13:54 น.] (103/0)
 3. แสดงความยินดีกับโครงงานวิทยาศาตร์ กระดาษจากธรรมช.. [08 กค. 2558 เวลา 13:44 น.] (59/0)
 4. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้า.. [07 กค. 2558 เวลา 14:11 น.] (99/0)
 5. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 108 [01 กค. 2558 เวลา 11:11 น.] (492/0)
 6. เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างบำรุงรักษาร.. [01 กค. 2558 เวลา 10:38 น.] (144/0)
 7. วิทยาลัยฯ ได้รับโล่สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ.. [22 มิย. 2558 เวลา 20:44 น.] (87/0)
 8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้ว่าราชการจังห.. [18 มิย. 2558 เวลา 14:11 น.] (66/0)
 9. กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [14 มิย. 2558 เวลา 18:15 น.] (86/0)
 10. กำหหนดการรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 107 [01 เมย. 2558 เวลา 11:06 น.] (991/0)
 11. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ.. [16 มีค. 2558 เวลา 15:15 น.] (220/0)
 12. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (.. [12 มีค. 2558 เวลา 09:32 น.] (225/0)
 13. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ.. [12 มีค. 2558 เวลา 09:31 น.] (229/0)
 14. กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการ.. [11 มีค. 2558 เวลา 17:16 น.] (357/0)
 15. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:24 น.] (237/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 1

ผลงานทางวิชาการ

 1. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ อุปกรณ์ขึ้น.. [27 กค. 2558 เวลา 10:00 น.] (0/0)
 2. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ตู้อบธูปเชื.. [27 กค. 2558 เวลา 09:57 น.] (0/0)
 3. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือพารามอเ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:54 น.] (1/0)
 4. ผลงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:40 น.] (1/0)
 5. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (123/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (0/0)
 7. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:07 น.] (92/0)
 8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:04 น.] (0/0)
 9. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:01 น.] (98/0)
 10. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการทำข.. [07 พค. 2558 เวลา 13:57 น.] (112/0)
 11. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 1402-1031 ขนมอบ 1 [07 พค. 2558 เวลา 13:49 น.] (132/0)
 12. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 กพ. 2558 เวลา 15:40 น.] (392/0)
 13. ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมทีมีต่อการจัดการฝึ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:36 น.] (1013/0)
 14. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาแต.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:35 น.] (505/0)
 15. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:34 น.] (795/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th