ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขน.. [15 พย. 2560 เวลา 10:43 น.] (0/0)
 2. ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรก.. [24 ตค. 2560 เวลา 14:01 น.] (32/0)
 3. ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณ.. [26 กย. 2560 เวลา 10:34 น.] (45/0)
 4. ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ.. [11 กย. 2560 เวลา 09:14 น.] (66/0)
 5. กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 116 [06 กค. 2560 เวลา 21:41 น.] (749/0)
 6. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน.. [19 มิย. 2560 เวลา 11:09 น.] (222/0)
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมิน พนั.. [12 มิย. 2560 เวลา 15:28 น.] (183/0)
 8. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [18 พค. 2560 เวลา 08:40 น.] (416/0)
 9. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 115 [31 มีค. 2560 เวลา 12:13 น.] (679/0)
 10. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ป.. [01 กพ. 2560 เวลา 22:12 น.] (625/0)
 11. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการสาธิตสอนการแต่งหน้า ด้.. [06 มค. 2560 เวลา 13:30 น.] (365/0)
 12. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 114 [13 ธค. 2559 เวลา 15:59 น.] (909/0)
 13. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูแ.. [01 ธค. 2559 เวลา 10:36 น.] (297/0)
 14. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูและบุคลากร ด้วยว.. [11 พย. 2559 เวลา 13:08 น.] (281/0)
 15. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ.. [11 พย. 2559 เวลา 13:05 น.] (211/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

 1. ผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือง.. [26 พค. 2559 เวลา 21:03 น.] (28/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับที่มีต่อวิชากระโปรงสมัยน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:35 น.] (58/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:34 น.] (58/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาเส.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:33 น.] (48/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:32 น.] (50/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:27 น.] (49/0)
 7. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:21 น.] (49/0)
 8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิชาการทำขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:19 น.] (49/0)
 9. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 ตค. 2558 เวลา 13:57 น.] (612/0)
 10. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ อุปกรณ์ขึ้น.. [27 กค. 2558 เวลา 10:00 น.] (605/0)
 11. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ตู้อบธูปเชื.. [27 กค. 2558 เวลา 09:57 น.] (199/0)
 12. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือพารามอเ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:54 น.] (139/0)
 13. ผลงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:40 น.] (134/0)
 14. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (460/0)
 15. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (1/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th