รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนางสาววิมลวรรณ ซ้ายเสน
กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียดคศ.1
ที่อยู่
โทรศัพท์0878831922
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th