รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนางณิชาภา หนูขวัญ
กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายละเอียดครู คศ.2
ที่อยู่
โทรศัพท์0802937289
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th