รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์
กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รายละเอียดคศ.3
ที่อยู่
โทรศัพท์0835034029
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th