รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายจรูญ ชูสังข์
กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
รายละเอียดคศ.3
ที่อยู่123 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์0892906523
ที่อยู่อีเมล์ptt_trang@hotmail.com
 
   
th