รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายธีรยุทธ ต่างจิตร
กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
รายละเอียดคศ.2
ที่อยู่
โทรศัพท์0873899336
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th