รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่   http://ptt.ac.th/datas/file/1626062175.pdf
 
   
th