ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน..

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
th