ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประ..

ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชุดฝึกปฏิบัติการการให้บริการโรงแรมรีสอร์ท และโฮมสเตย์) คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
เอกสาร 1 ประกาศฯ
เอกสาร 2 คุณลักษณะคุรุภัณฑ์
 
   
th