ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ..

ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชุดปฏิบัติการรถตัดผมเคลื่อนที่) คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
เอกสารที่1
เอกสารที่2
 
   
th