ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณ..

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
 http://www.ptt.ac.th/datas/file/1506397155.pdf
 
   
th