ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังแนบ
1. ชุดปฎิบัติการรถตัดผมชายเคลื่อนที่
2. ชุดฝึกปฏิบัติการการให้บริการโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์

 

 

 
   
th