ประกาศวิทยาลัย เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุ..

ประกาศวิทยาลัย เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ประจำปี2563 จำนวน 2 รายการ สนใจคลิ้กรายละเอียดเพิ่มเติม
​1. ชุดฝึกพื้นฐาน ช่างกลโรงงานและเครื่องจักรกลเบื้องต้น
​2. ชุดปฏิบัติการครัวร้อน แบบที่ 2 
 
   
th