ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่..

ตามประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (งานทาสีอาคาร) จำนวน 3 หลัง
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น
ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัง ป๊อป เพ้นท์
 
   
th