ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 106

ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 106  ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึง 15 มกราคม 2558 เปิดเรียนวันที่ 15 ม.ค.- 27 มี.ค. 2558 สนใจรับสมัครได้ที่งานทะเบียน ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง สอบถามโทร 0897316200 หรือ 075570556-8 ต่อ 108,117
 
   
th