ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเด..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกอาหารและโภชนาการและแผนกช่างยนต์ อ่านรายละเอียด
 
   
th