ขอความอนุเคราะห์ ลดการใช้พลังงาน

        ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง มีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ ลดการใช้พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม และในอาคาร- สำนักงาน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จะทำการดับไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 เควี ที่จ่ายไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน /
ตัดตอนวงจร ประจำปี 2558 
    ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จึงขอความอนุเคราะห์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ในอาคารสำนักงาน
ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป
                   
                                                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง         

 
ผู้เขียน webmaster@ptt.ac.th| 27 ตค. 2558 เวลา 05:32 น.| 0| 1139| ขอความอนุเคราะห์ ลดการใช้พลังงาน
 
   
th