กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 108

#‎กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 108#
@ รับสมัคร วันที่ 6-29 ก.ค. 2558
@ เปิดเรียน วันที่ 3 ส.ค. - 29 ก.ย. 2558
ติดต่อสอบถามได้ที่...*089- 7316200*
สมัครได้ที่...ตึกอำนวยการ...ห้องทะเบียน
☆☆หลักฐานที่ใช้สมัคร ☆☆
1.สำเนาบัตรหรือทะเบียนบ้าน
2.เงินค่าสมัครตามรายวิชา
 
   
th