กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ในวันศุกร์ 23 พฤษภาคม 2557 ตั้งเวลา 14.30-16.30 (ชั่วโมงกิจกรรม) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ขอให้นักศึกษาระดับ ปวช. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการฯตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกั
ผู้เขียน webmaster@ptt.ac.th| 11 มิย. 2557 เวลา 11:03 น.| 0| 3599| ptt
 
   
th