ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร..

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากระโปรงสมัยนิยม รุ่น 107 โดยครูมนัสนันท์  จันทร์ศักดิ์รา 
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร) http://ptt.ac.th/datas/file/1458187358.pdf
 
   
th