ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน..

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขนมอบ 1 โดยครูสิรินีย์  แซ่ตัน
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร) http://ptt.ac.th/datas/file/1458188866.pdf
 
   
th