ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [12 ตค. 2564 เวลา 10:08 น.] (857/0)
 2. ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประ.. [30 กย. 2564 เวลา 07:23 น.] (348/0)
 3. ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. [23 กย. 2564 เวลา 05:43 น.] (861/0)
 4. ประกาศ รับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นวดแผนไทย [08 กย. 2564 เวลา 11:01 น.] (631/0)
 5. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห.. [12 กค. 2564 เวลา 06:56 น.] (736/0)
 6. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นผลกระทบจากสถานการณ์.. [09 เมย. 2564 เวลา 08:26 น.] (1859/0)
 7. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับผลกระทบจา.. [09 เมย. 2564 เวลา 08:25 น.] (1197/0)
 8. ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา.. [23 กพ. 2564 เวลา 06:01 น.] (3100/0)
 9. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 129 ประจำภาค.. [23 ธค. 2563 เวลา 05:38 น.] (1673/0)
 10. ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. [02 พย. 2563 เวลา 10:28 น.] (1164/0)
 11. ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ.. [09 ตค. 2563 เวลา 08:23 น.] (928/0)
 12. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 128 ประจำภาค.. [21 กย. 2563 เวลา 16:03 น.] (1236/0)
 13. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. [21 สค. 2563 เวลา 18:06 น.] (958/0)
 14. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเด.. [10 สค. 2563 เวลา 11:40 น.] (921/0)
 15. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [07 สค. 2563 เวลา 06:56 น.] (959/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

 1. บทสรุปผู้บริหาร [19 เมย. 2565 เวลา 15:46 น.] (0/0)
 2. ผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือง.. [26 พค. 2559 เวลา 21:03 น.] (2386/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับที่มีต่อวิชากระโปรงสมัยน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:35 น.] (1752/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:34 น.] (1798/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาเส.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:33 น.] (1447/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:32 น.] (1449/0)
 7. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:27 น.] (1611/0)
 8. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:21 น.] (1505/0)
 9. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิชาการทำขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:19 น.] (1928/0)
 10. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 ตค. 2558 เวลา 13:57 น.] (2391/0)
 11. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ อุปกรณ์ขึ้น.. [27 กค. 2558 เวลา 10:00 น.] (2671/0)
 12. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ตู้อบธูปเชื.. [27 กค. 2558 เวลา 09:57 น.] (1926/0)
 13. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือพารามอเ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:54 น.] (1879/0)
 14. ผลงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:40 น.] (1818/0)
 15. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (2233/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th

แผนที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

 
   
th