ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห.. [12 กค. 2564 เวลา 10:56 น.] (0/0)
 2. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นผลกระทบจากสถานการณ์.. [09 เมย. 2564 เวลา 12:26 น.] (806/0)
 3. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับผลกระทบจา.. [09 เมย. 2564 เวลา 12:25 น.] (319/0)
 4. ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา.. [23 กพ. 2564 เวลา 11:01 น.] (1179/0)
 5. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 129 ประจำภาค.. [23 ธค. 2563 เวลา 10:38 น.] (1030/0)
 6. ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. [02 พย. 2563 เวลา 15:28 น.] (471/0)
 7. ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ.. [09 ตค. 2563 เวลา 12:23 น.] (350/0)
 8. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 128 ประจำภาค.. [21 กย. 2563 เวลา 20:03 น.] (761/0)
 9. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. [21 สค. 2563 เวลา 22:06 น.] (406/0)
 10. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเด.. [10 สค. 2563 เวลา 15:40 น.] (385/0)
 11. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [07 สค. 2563 เวลา 10:56 น.] (390/0)
 12. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [04 สค. 2563 เวลา 09:17 น.] (360/0)
 13. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย.. [24 กค. 2563 เวลา 14:14 น.] (444/0)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา.. [02 เมย. 2563 เวลา 11:05 น.] (564/0)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงา.. [24 มีค. 2563 เวลา 09:54 น.] (500/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th