Gallery

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตรัง ออกปฏิบัติงานถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
 
   
th