Gallery

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ในวันที่ 10-14 ธ.ค. 61 ณ จังหวัดสตูล ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 2 รายการ คือตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมและตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น(ผมหญิง)
 
   
th