ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [12 ตค. 2564 เวลา 14:08 น.] (0/0)
 2. ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประ.. [30 กย. 2564 เวลา 11:23 น.] (24/0)
 3. ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. [23 กย. 2564 เวลา 09:43 น.] (35/0)
 4. ประกาศ รับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นวดแผนไทย [08 กย. 2564 เวลา 15:01 น.] (84/0)
 5. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห.. [12 กค. 2564 เวลา 10:56 น.] (174/0)
 6. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นผลกระทบจากสถานการณ์.. [09 เมย. 2564 เวลา 12:26 น.] (1099/0)
 7. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับผลกระทบจา.. [09 เมย. 2564 เวลา 12:25 น.] (496/0)
 8. ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา.. [23 กพ. 2564 เวลา 11:01 น.] (1574/0)
 9. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 129 ประจำภาค.. [23 ธค. 2563 เวลา 10:38 น.] (1218/0)
 10. ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. [02 พย. 2563 เวลา 15:28 น.] (642/0)
 11. ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ.. [09 ตค. 2563 เวลา 12:23 น.] (492/0)
 12. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 128 ประจำภาค.. [21 กย. 2563 เวลา 20:03 น.] (923/0)
 13. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. [21 สค. 2563 เวลา 22:06 น.] (562/0)
 14. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเด.. [10 สค. 2563 เวลา 15:40 น.] (525/0)
 15. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [07 สค. 2563 เวลา 10:56 น.] (523/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th

แผนที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

 
   
th