บทเรียนออนไลน์

สื่อประกอบการเรียนการสอน
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 -  การติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน
  -  การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
  -  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  
- วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


แผนกวิชาช่างยนต์
  - พื้นฐานเครื่องยนต์ 
  - งานไฟฟ้ารถยนต์

  - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
  - งานจักรยานยนต์  

  - นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
  - งานเครื่องยนต์ดีเซล
  - งานสีรถยนต์
  - เครื่องยนต์ Engine
  - ระบบจุดระเบิด
  - านนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
  - เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  - ะบบไฟฟ้าในรถยนต์
  - ลูกสูบ
 - พลาข้อเหวี่ยง(อุปกรณ์ตอกแต่งเพลาข้อเหวี่ยง)

  
หมวดวิชาสามัญ
  - ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
    *การพูดในที่ประชุม
  - ิถีธรรมวิถีไทย


แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
 
- การใช้โปรแกรมตารางงาน 
  - เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
  - การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft 2007
  - การใช้โปรแกรมกราฟิก
  - คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2007

  - การตัดต่อสื่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere
  - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก Animation
  - การใช้โปรแกรมสื่อประสม
  - ารโปรแกรมเว็บ ๑
  ารจัดทำเทคนิคพิเศษทางวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe After Effect
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
หมวดเทคนิคพื้นฐาน  
  - เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
  - านเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมไฟฟ้า
  - ัสดุช่างอุตสาหกรรม
  านเครื่องมือกลเบื้องต้น
  - งานเจาะ
  - านกลึง
  - งานกัด
  - านฝึกฝีมือ
  - านโลหะแผ่น
  - งานซ่อมไฟเบอร์กลาส
 

สนใจแผ่นวิดีโอสื่อประกอบการเรียนการสอน ติดต่อได้ที่งานสื่อการเรียนการสอน 
 
   
th