สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย       :   ม่วง – ขาว
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย  :   ต้นอินทนิล
 
   
th