ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. กำหหนดการรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 107 [01 เมย. 2558 เวลา 11:06 น.] (0/0)
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ.. [16 มีค. 2558 เวลา 15:15 น.] (51/0)
 3. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (.. [12 มีค. 2558 เวลา 09:32 น.] (63/0)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ.. [12 มีค. 2558 เวลา 09:31 น.] (64/0)
 5. กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการ.. [11 มีค. 2558 เวลา 17:16 น.] (124/0)
 6. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:24 น.] (61/0)
 7. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:23 น.] (50/0)
 8. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:11 น.] (56/0)
 9. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:06 น.] (62/0)
 10. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื.. [11 มีค. 2558 เวลา 13:05 น.] (60/0)
 11. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:37 น.] (0/0)
 12. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้าง.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:36 น.] (118/0)
 13. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:35 น.] (131/0)
 14. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:34 น.] (128/0)
 15. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ.. [19 กพ. 2558 เวลา 15:05 น.] (145/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 1

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (0/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (0/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:07 น.] (0/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:04 น.] (0/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:01 น.] (3/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการทำข.. [07 พค. 2558 เวลา 13:57 น.] (0/0)
 7. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 1402-1031 ขนมอบ 1 [07 พค. 2558 เวลา 13:49 น.] (0/0)
 8. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 กพ. 2558 เวลา 15:40 น.] (284/0)
 9. ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมทีมีต่อการจัดการฝึ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:36 น.] (900/0)
 10. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาแต.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:35 น.] (410/0)
 11. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:34 น.] (684/0)
 12. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:33 น.] (1168/0)
 13. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:32 น.] (1222/0)
 14. การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารประจำท้องถิ่นขอ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:31 น.] (1416/0)
 15. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายเบื้อ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:29 น.] (1318/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th